Vergi Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz
Vergi avukatı Ankara şehri için bir de başkent olması hasebiyle anlaşmazlıkların çözülmesi noktasında önem arz eden bir hukuki mercidir. STS Hukuk olarak uzmanlık alanlarımızdan biri de vergi hukukudur.
vergi avukatı ankara
417
page-template-default,page,page-id-417,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Vergi Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Ankara Vergi Avukatı

Başlıca Vergi Hukuku Dava Konuları

 • Vergi Resim Harca Dair Yapılan Tarhiyatlara Ve Düzenlenen İhbarnamelere Karşı Açılacak Davalar
 • Vergi Cezalarına Dair ihbarnamelerine Açılacak Davalar
 • Vergi Ziyaı Cezasına Karşı Açılacak Davalar
 • Genel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılacak Davalar
 • Özel Usulsüzlük Cezalarına Karşı Açılacak Davalar
 • Bu Vergilere ve cezalarına İlişkin Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalar
 • Mükellefiyet Tesislerine Karşı Açılacak Davalar
 • Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Başvuruları ve Davaları
 • Vergi ve Cezalara İlişkin Pişmanlık Başvurusu ve Davası
 • Cezada İndirim Başvurusu ve Davası
 • Yanılma ve Mücbir Neden Başvurusu ve Davası
 • İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tahakkuk İşlemlerine Karşı Yapılacak Başvurular ve Davalar
 • Hataların Düzeltilmesi İçin Vergi Dairesine ya da Şikâyet için Maliye Bakanlığına Yapılacak Başvurular ve Davalar
 • Sahte/Naylon Fatura Nedeniyle Yapılan Tarhiyat Reddiyat ve Ceza İşlemlerine Karşı Açılacak Davalar
 • Muafiyet ve İstisnalardan Doğan Uyuşmazlıklara Karşı Açılan Davalar
 • KDV Genel Tebliği Uyarınca Özel Esaslar Kapsamına (Kod Listesine) Alınma Ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Karşı İdari Dava Açma
 • Torba Kanunlarla Getirilen Vergi Kolaylığı Sağlayan, Vergi Aslı Ve Cezalarına İndirim Getiren Düzenlemelere İlişkin Davalar
 • 1905 Sayılı Kanundan Doğan İhbar İkramiyelerine Dair Uyuşmazlıklar
 • Başta olmak üzere tüm vergi uyuşmazlıklarınız konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulur.