KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN İLAMLAR NELERDİR ?
Kesinleşmeden yayınlanamayan icra ilamları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
icra ilamları, icra avukatı ankara
493
post-template-default,single,single-post,postid-493,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN İLAMLAR NELERDİR ?

kesinleşmeden yayınlanan mahkeme kararları

KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN İLAMLAR NELERDİR ?

Mahkeme tarafından verilen kararın icraya konabilmesi için kararın kesinleşmesi kural olarak şart değildir. Öncelikle mahkeme kararının ya da diğer adı ile ilamının kesinleşmesinin ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Kararın kesinleşmesi, mahkeme tarafından verilen kararın Yargıtay denetiminden geçerek ya da temyiz yoluna başvurulmayarak kesinleşmesidir. Kesinleşen kararın arkasına, hangi tarihte ve ne surette kesinleştiği hususu, kalem müdürü tarafından  kesinleşme şerhi ile belirtilir ve bu şerh, hakim tarafından imzalanır. Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kural olarak kesinleşmesi şart değildir. Ancak bu kuralın istisnası vardır.

 İcraya konulabilmesi için kesinleşmesi şart olan mahkeme ilamları

1-Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar

2-Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar

3-Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar

4-Menfi tespit veya istirdat (geri alım) davalarında verilen ilamlar

5-Sayıştay ilamları

6-İstihkak davasının kabulüne ilişkin karardaki yargılama gideri (Davanın reddi halinde ise kesinleşme gerekmemektedir.)

7-Bayrağına ve sicil kaydı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin ilamlar şeklinde sıralayabiliriz.

Kesinleşmeden icra edilemeyecek bir ilam, kesinleşmeden icraya konu edilmişse icra emrini tebellüğ eden borçlu, süresiz şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurabilecek ve söz konusu takibin iptalini talep edebilecekti. Mahkeme kararı kesinleşmiş olsa dahi, kesinleşmeden icraya konulan ilamlar için takibin iptali talep edilebilir. 

Detaylı bilgi için ofisimizin yetkin avukat kadrosuna ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Tuba Nur ÇELİK

No Comments

Post A Comment