GİZLİ AYIP
Tüketicinin korunması hakkında kanun hükümleri uyarınca gizli ayıp, bir malın satın alınması esnasında bilinmeyen ayıbı olarak tanımlanır.
gizli ayıp, Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
472
post-template-default,single,single-post,postid-472,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

GİZLİ AYIP

gizli ayıplı mal

GİZLİ AYIP

Ayıp, sözleşme konusu şeyin uygun şekilde kullanılmasını önemli ölçüde güçleştiren veya ortadan kaldıran ya da kullanım değerini azaltan eksiklikler; başka bir deyişle sözleşme konusu şeyde mevcut olduğuna güvenilen, maddi, hukuki ve ekonomik niteliğin eksikliği olarak tanımlanmaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ayıplı malı, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlamıştır.

Satıcının ayıba karşı sorumluluğu, satılan şeyin satıcının zikrettiği vasıfları taşımamasından veya bu şeyin değerini veya sözleşme gereğince ondan beklenen yararları azaltan veya kaldıran eksikleri bulunmasından sorumlu olmasıdır.

İlk bakışta görünmeyen ancak daha sonra anlaşılan ayıplar ise gizli ayıp niteliğindedir. Gizli ayıplar, uzun bir süre zarfında dahi meydana çıkmayabileceğinden, hukuki menfaatin kapsamlı olarak korunmasını gerektirirler.

Alıcı, sözleşmenin kurulduğu anda ayıpları biliyorsa bunları kabul etmiş sayılır ve satıcının sorumluluğuna gidemez (BK. md. 222)

Taraflar aralarında anlaşmadıkça veya bu yönde bir adet bulunmadıkça alıcının şeyi satımdan önce usulüne uygun surette muayene etme yükümlülüğü yoktur.

Eğer alıcı, sözleşmeden önce şeyi muayene edebilme imkanına sahipse alıcının satılana yeterli dikkati sarf etmekle farkına varabileceği ayıplardan dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

Ayıp, görülür görülmez, zaman geçirmeden işin ve halin gerektirdiği normal bir süratle satıcıya karşı bildirilmelidir. Bildirim şekle tabi değildir. İspat açısından yazılı şekilde yapılması yerinde olur. Tacirler arasındaki bildirimde aynı kurala tabidir.

Hayvan satışlarında 8 gün, ticari satışlarda 9 gün içinde bildirim külfetinin yerine getirilmesi gerekir.

Ancak ticari satışta emtianın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı 2 gün içinde bildirim külfetini yerine getirmelidir.

ayıba karşı sorumluluktan alıcının hakları

            Satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin şartlar gerçekleştirildiğinde ve alıcı da satıcının sorumluluğuna gidebilmek için BK. m.227 vd hükümleri çerçevesinde sahip olduğu hakları satıcıya karşı kullanabilir. Bu haklar:

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

6098 sayılı Borçlar Kanununa göre, alıcının tüm seçimlik haklarının yanında genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

No Comments

Post A Comment