FATURA NEDİR? FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
467
post-template-default,single,single-post,postid-467,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

FATURA NEDİR? FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Faturaya itiraz dilekçe örneği

FATURA NEDİR? FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

FATURA NEDİR?

Fatura, Vergi Usul Kanunu madde 229’da Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. şeklinde tanımlanmıştır.

Kanun maddesinden de anladığımız üzere fatura, tacirler tarafından ticaret hayatında kullanılmakta olup tacirler tarafından düzenlenmektedir. Faturada alınan mal, hizmet veya yapılan işlemlerin ne olduğu ve bunun sonucunda müşterinin ne kadar ödeyeceği belirtilmelidir. Bunlardan birinde ya da hepsinde hata olması durumunda FATURAYA İTİRAZ kurumu devreye girecektir.

FATURAYA İTİRAZIN KONUSU NEDİR?

Türk Ticaret Kanunu madde 21’de Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre faturaya itiraz; 

  • Faturada yazılı olan satılan malın ya da yapılan hizmetin tutarına,
  • Faturada yazılı mal ile teslim edilen malın farklı olması ,
  • Malın tutarının ya da yapılan hizmet bedelinin yüksek gösterilmesi gibi nedenlerle yapılmaktadır.

Faturaya tebliğ tarihinden itibaren süresi içinde itiraz edilmiş olması, sadece o faturanın miktar ve fiyat yönünden kapsamının kabul edilmediği anlamını taşımaktadır. Bir mal satma, üretme, mal teslim etme vs. kapsamında düzenlenen faturalarda, malın fiilen teslim edildiğinin ayrıca ispatlanması gerekmektedir. Malın teslimi ile ilgili durumlar faturaya itirazın konusunu oluşturmamaktadır.

FATURAYA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Her ne kadar faturanın tanımı Vergi Usul Kanununda yapılmış olsa da faturaya itiraz kurumu Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 21’nci maddesinde bu durum Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren SEKİZ GÜN  içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kanun koyucunun itiraz süresini faturayı alma anından itibaren başlatması faturayı alan kişiyi korumaya yöneliktir. Bu durum geçmişe yönelik fatura düzenlenmesi ya da faturanın düzenlenmesinden sonra 8 gün bekletilerek karşı tarafa verilmesini engelleme amacıyla düzenlenmiştir. Kanun koyucu, faturayı alan tarafı korumaya yönelik olarak faturayı alma anını itiraz süresi için başlangıç kabul etmektedir.

Fatura, her zaman düzenleyen açısından aleyhte delil teşkil eden bir belgedir. Diğer bir anlatımla, fatura içeriğine itiraz edilmiş ya da itiraz edilmemiş olması, faturayı düzenleyen açısından kendisi için delil olma niteliğini değiştirmeyecektir. Faturayı alan tarafın, buna 8 gün içinde itiraz edebilmesi için her şeyden önce bu süre içinde bulunduğunu belgelemesi ve faturayı düzenleyen tarafa da itiraz ettiği tarihin, faturayı teslim aldığı tarihten itibaren 8 günlük süre içinde olduğunu belirtmesi gerekmektedir.

Faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gün içinde itiraz edilmemesi faturanın ve içeriğinin kabul edildiği anlamını taşımaktadır. Yargıtay 15’nci Hukuk Dairesinin 2006/7750E. 2007/882K. sayılı ve 14/02/2007 tarihli “Türk Ticaret Kanununun 23/2. maddesi gereğince; faturayı alan kimsenin, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde kapsamı hakkında itirazda bulunmaması sonucu fatura kapsamını kabul etmiş sayılabilmesi için faturanın, yanlar arasındaki yazılı sözleşme şartını değiştirecek içerikli olmaması gerekir.Kararına benzer şekilde birçok içtihat kararı bulunmaktadır. Fakat bununla birlikte fatura içeriğine itiraz edilmemiş olması belgeyi aksi ispat edilemeyen bir delil veya borçluyu kesin sorumluluk altına sokan ödeme emri haline getirmeyecektir.

İtirazın yazılı bir şekilde yapılma zorunluluğu olmamakla birlikte, yazılı itiraz ispat açısından önem taşımaktadır. İtirazın yapılacağı şekle ilişkin Türk Ticaret Kanununda bir düzenleme bulunmamasına karşın ispat kolaylığı açısından iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

FATURAYA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……….. LTD. ŞTİ.’YE

TALEPTE BULUNANIN

ADI SOYADI           :

T.C. KİMLİK NO    :

KONU                       : ../../20.. Tarihli faturaya itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

            Şirketiniz ile aramda yapılan ….. sözleşmesi sonucunda …/…/20.. tarihinde düzenlenen ve tarafıma …/…/20.. tarihinde tebliğ olan faturada ….. sebepleriyle yanlışlık yapıldığını fark ettim.

            Yapılan yanlışlığın düzeltilerek tarafıma bu konuda bilgi verilmesini talep ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim.…/../20..

                                                                                                                      Talepte Bulunan

                                                                                                                        Adı ve Soyadı                                                                                                                       (İmza)

EK:

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi sureti
  • Yanlış düzenlenen …/../20.. tarihli fatura                                                                                            

No Comments

Post A Comment