İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz
İdare hukuku avukatı Ankara yollarına düşenlerin hukuki yardım alma noktasında ihtiyaç duyduğu bir alandır. Bizim de STS Hukuk olarak en önemli uzmanlık alanımız idare hukukudur.
idare hukuku avukatı ankara
403
page-template-default,page,page-id-403,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

İdare Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Ankara İdare Davaları

Başlıca İdari Dava Konuları

 • Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları,
 • Olağanüstü Hal İşlemleri (OHAL) İnceleme Komisyonu tarafından verilen red kararlarına karşı itiraz – iptal davaları,
 • İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları,
  • Yapı Tatil Zaptı ile Yıkım Kararına İtiraz ve İptal Davası
 • Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
 • Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, kamulaştırma davaları,
 • Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar,
  • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde İhaleden Yasaklama Kararı ile İptal ve Tam Yargı Davaları
 • Memur Davalarına Bakan Avukatlar Ankara (atama, görevde yükselme, disiplin cezası vb.),
  • Doktorlar Hakkında Disiplin Soruşturması | Cezası | İtirazı | İptal Davası | TTB
  • Emniyet Teşkilatında (Polis) Rütbe Terfi İşlemleri ve İptal Davaları
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin olumsuz sonuçlanmasına karşı iptal davaları,
  • Polis Disiplin Hukuku | Soruşturması | Cezası | Kanunu | Tüzüğü | Yönetmeliği
  • Polis Memuru ve Komiser Yardımcılarının Mezuniyet Öncesi (PAEM, POMEM, PMYO) Sözlü Sınavda (Mülakat) Başarısızlık Nedeniyle Elenmesine Karşı İtiraz ve İptal Davası
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Hukuku | Soruşturması | Cezası | Kanunu
 • Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği vb.),
 • Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
 • TRT Bandrol Ücreti, Matrahı, Cezası ve İptal Davası,
 • TAPDK Yetki Belgesi – TEKEL (Tütün – Alkol) Ruhsatı İdari Cezalar | İptal Davası | 4733 Sayılı Kanun,
 • Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar
 • Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar,