İcra Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz
İcra avukatı Ankara gibi büyükşehirlerde çok aranmaktadır. Biz de STS Hukukun alanında uzman ekibi olarak icra hukuku alanında müvekkillerimize önce sitemizden danışma sunuyoruz.
icra avukatı ankara
400
page-template-default,page,page-id-400,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

İcra Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Ankara İcra Avukatı

Takip Hizmetlerimiz

İlamlı Takipler

 • Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
 • Çocuk Teslimi Veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
 • Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip

İlamsız Takipler

 • İlamsız (Adi) Takipler
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi
 • İflas Yolu ile Adi Takip
 • Kambiyo Senetleriyle İflas Takibi
 • Adi Kira ve Hâsılat Kirası
 • Tahliye

Dava Hizmetlerimiz

İcra – İflas Davaları 

 • İcra ceza davaları
 • İcra mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İflas davaları
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları
 • İstirdat davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra şikayet davaları
 • Tahliye davaları
 • İmzaya itiraz davaları
 • Yetki itirazı davaları
 • İcra işlemleri nedeniyle devlete karşı davalar

İcra ve İflas Hukuku Alanındaki Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • İcra ihalelerine katılma
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 • Şirket kurtarma çalışmaları
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi