Makaleler ve Emsal Kararlar - STS Hukuk
-1
archive,category,category-makaleler-ve-emsal-kararlar,category-17,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Makaleler ve Emsal Kararlar

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME SEBEBİ A)Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin Dolması Tarafları kira sözleşmesi için, açık veya örtülü bir irade beyanıyla bir süre belirlemişlerse, kira sözleşmeleri kararlaştırılan sürenin sonunda, herhangi bir bildirime gerek olmadan kendiliğinden sona erer.             TBK m. 327/2 göre, “Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini...

Mahkeme tarafından verilen kararın icraya konabilmesi için kararın kesinleşmesi kural olarak şart değildir. Öncelikle mahkeme kararının ya da diğer adı ile ilamının kesinleşmesinin ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kararın kesinleşmesi, mahkeme tarafından verilen kararın Yargıtay denetiminden geçerek ya da temyiz yoluna başvurulmayarak kesinleşmesidir. Kesinleşen kararın arkasına,...

Kadının soyadının ne olacağı sorunu yıllardan beri süre gelen bir tartışmadır. Evlendikten sonra hangi soyadını alacağı ya da boşanma davasının neticelenmesi sonucunda soyadının ne olacağı oldukça tartışılan bir konudur. Kadının soyadı mevzusunda belirleyici kıstas her ne kadar içinde yaşanılan kültür olsa da artık yavaş yavaş...

Eski adıyla izale-i şüyu davası, yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davası paylı veya elbirliği ile mülkiyete konu olan taşınır ya da taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın giderilmesini sağlayan bir dava türüdür. Türk Medeni Kanununun 688'nci maddesinde tanımlandığı üzere; Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan...

 İsim, kişilik hakkı içerisinde yer alan değerler kapsamındadır. Gerçek kişilerde isim, toplumsal hayat açısından büyük önem taşır. Medeni Kanunun 26 ve 27'nci maddeleri hükümlerinde adın korunması ve adın değiştirilmesi düzenlenmiştir. Adın korunması ve değiştirilmesi, yerleşik içtihatlar çerçevesinde de koruma kazanmıştır.              Hukuk Genel Kurulu 1.3.2000, E.2000/18-127...

Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında kişiden habersiz şekilde kişinin ses veya görüntüsü çok kolay bir şekilde alınabilir hale gelmiştir. Bu imkanlar özel hayatın gizliliğinin de kolayca ihlal edilebilmesine kapı aralamıştır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki özel hayatın gizliliğini ihlal eden bilgi ve belgeler Türk Ceza...

Ayıp, sözleşme konusu şeyin uygun şekilde kullanılmasını önemli ölçüde güçleştiren veya ortadan kaldıran ya da kullanım değerini azaltan eksiklikler; başka bir deyişle sözleşme konusu şeyde mevcut olduğuna güvenilen, maddi, hukuki ve ekonomik niteliğin eksikliği olarak tanımlanmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ayıplı malı, tüketiciye teslimi anında, taraflarca...

FATURA NEDİR? Fatura, Vergi Usul Kanunu madde 229’da “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun maddesinden de anladığımız üzere fatura, tacirler tarafından ticaret hayatında kullanılmakta olup tacirler tarafından...

Düğünde takılan altınlar kime ait? Bu sorunun cevabına ilişkin halk arasındaki yaygın görüş bu altınların kadına ait olduğudur. Düğünde takılan altınların kime ait olduğu; sabah kuşağı programlarından, evlenme ya da boşanma arifesinde olan çiftlere kadar birçok kişiyi meşgul etmektedir. Biz de bu noktada alanımız olması...